Zdroje

Zde bych chtěl zanechat odkaz na zajímavé knihy, filmy, časopisy a jiné zdroje zajímavých a podnětných myšlenek. Doplňování je náhodné, rozhodně zde nebude všecho zajímavé, co jsem kde četl. Ne vždy se mi podařilo zajímavou knihu dočíst či článek dočíst. A dočetl-li jsem, ne vždy jsem pochopil.