Jen si tak přemýšlím o životě a tak.

Inspirace

Pár slov o zajímavých a inspirativních zdrojích. Tedy hlavně o knihách, které obsahují zajímavé a podnětné myšlenky, které mě nějak zaujaly.

Co je správné a co je špatné

I já, stejně jako všichni, jsem jako malé dítě cítil, co je dobré a co je zlé. Jak jsem rostl, objevil jsem, že ostatní to občas cítí jinak. A tak jsem se snažil najít nějaké objektivní kritérium pro určení, co je správné a co je špatné. Dospěl jsem k závěru, že nejprve se musím zamyslet nad historii života, vesmíru. Dospěl jsem k závěru, že hlavním, dominantním znakem existence vesmíru (i života) je přeměna energie v uspořádanost systému. A tato přeměna je to, co je v vesmíru to opakujícíce, neměnné, stálé. Na zákadě tohoto názoru jsem si pak definoval jako správné to, co slouží této přeměně. Tedy správné je to, co vede lidstvo k zvětšení jeho schopností jako celku, k zdokonalování existujících struktur a k vytváření nových.