Smysl existence vesmíru

Vesmír byl stvořen. Většina z nás netuší jak, kým nebo čím ani proč. Je pravděpodobné, že naše poznání (respektive okruh věcí a jevů, o kterých můžeme získat objektivní informace) je omezeno na tento vesmír. Pokud informace o otázkách smyslu existence vesmíru nebyla vložena dovnitř vesmíru, tak je pravděpodobně objektivně nezjistitelná. To nám při troše dobré vůle ale nebrání o ní vytvářet různé hypotézy, rozumové úvahy.

Moje představa je, že vesmír byl vytvořen právě proto, aby se mohli vytvářet a rozvinout určité složité struktůry. Je to vzdáleně podobné určité budhistické koncepci, která říká, že celý náš vesmír je jen boží sen. Je to jen jakási virtuální realita, která má sloužit k dozrání určitým entitám (duším), které se od božího základu oddělili.