Přeměna energie v systému Sluneční soustavy

Sluneční soustavu lze chápat jako izolovaný, uzavřený systém. Část energie a informací sice přichází z vnějšku, část energie a informací odchází z Sluneční soustavy ven, ale pro zjednodušení je můžeme zanedbat.

Sluneční soustava je systém, kde Slunce je zdrojem energie a Země je jejím příjemcem. Jde tedy o variantu systému s přeléváním energie z jednoho centra do druhého. Proces je to dosti neefektivní, ale přesto na Zemi sluneční energie posloužila k rozvoji hodně komplikováných systémů. Já rozlišuji na Zemi tyto kategorie systémů:

V podstatě každý vyšší systém obsahuje schopnosti nižšího, jen výrazně rozvinuté. A v souladu se zákonem přeměny kvantity v kvalitu při výrazném rozvoji určité schopnosti dostáváme novou kvalitu.