Hledání poznání dobra a zla

I mnoho ostatních lidí se snažilo, snaží a zjevně i bude snažit najít zdůvodnění odlišení dobra a zla. Z mě známých cest je nejčastěji používán odkaz na autoritu, nejlépe absolutní autoritu. Bývá hodně rozlišný způsob, jakým se k té autoritě dobrat. Do této cesty řadím i všechny odkazy na tradice (je to dobré, protože to tak dělali naši předkové). Každopádně je tento způsob hodně spolehlivý, protože se odvolává na věci, které jsou odzkoušené a tedy ověřené praxí. Je ale silně konzervativní.

Přirozeně, i já jsem převzal řadu myšlenek moudrých lidí. I mě stačí přečíst si, že otrušík je jedovatý, nemusím si to ověřovat nějakým experimentem.