Přeměna energie v entropii

Míra neuspořádanosti systému se nazývá entropie. Mejvyšší entropii ma systém nejméně uspořádaný, tedy ve stavu přirozeného chaosu. Čím více je systém uspořádaný - tedy má nějakou vnitřní strukturu, vazby, tak tím má nižší entropii. Na udržení vnitřní struktury potřebuje systém získávat (nebo přeskupovat uvnitř systému) energii. Velmi vysokou entropii mají plyny, živé organizmy mají naopak entropii velmi nízkou. Živý organizmus má složitou vnitřní strukturu, často členěnou do různých úrovní - bílkoviny, buňky, jednotlivé orgány, celý živočich. Tedy má velmi nízkou entropii. Já zde v podstatě tvrdím, že hlavní činností vesmíru je systematická snaha o porušování druhého termodynamického zákona. Již vznikla i polemika s tímto mým závěřem.